White Rhinoceros

White Rhinoceros

Ref:
RH11
Date:
Location:
Ol Pejata Conservancy, Nanyuki Central Highlands, Kenya
Photographer: